Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Κατάθεση δικαιολογητικών για την βράβευση παιδιών σιδηροδρομικών που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Με απόφαση της διοίκησης του ΟΣΕ και σε συνεργασία με την Πανελληνία Ομοσπονδια Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) και το Προμηθευτικό Τουριστικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων (ΣΥΝΕΠΕ) πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βράβευση των παιδιών σιδηροδρομικών που επέτυχαν την είσοδο τους σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το έτος 2009. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στις κατά τόπους υπηρεσίες Γενικών Θεμάτων και στις Γραμματείες των συγκροτημάτων μέχρι της 5 Μαρτίου 2010.