Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Σύνταξη: Το απόλυτο «κρας τεστ» για έξοδο το 2023 ή το 2024 – Δείτε τι σας συμφέρει [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]Μεγαλύτερη ως και 106 ευρώ θα είναι η σύνταξη όσων ασφαλισμένων αποχωρήσουν το 2024 αντί να βιαστούν για αίτηση το 2023.

Κώστας Κατίκος

Ο μόνος λόγος που συνηγορεί στην έξοδο το 2023 είναι για να αξιοποιήσουν τα παράθυρα στα όρια ηλικίας και να αποχωρήσουν νωρίτερα, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Από εκεί και πέρα, όσοι βγήκαν το 2023 ή θα συνταξιοδοτηθούν στον επόμενο μήνα θα πάρουν την αύξηση 3% και στην εθνική αλλά και στην ανταποδοτική σύνταξη, ενώ όσοι αποχωρήσουν από 1ης/1/2024 θα πάρουν το 3% μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης.

Το μυστικό όμως που κρύβει η γλώσσα των αριθμών είναι ότι με αίτηση το 2024, η σύνταξη βγαίνει μεγαλύτερη και το μπόνους θα προέλθει:

Από τα έτη ασφάλισης, που όσο περισσότερα είναι τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για παράδειγμα, η σύνταξη για ασφαλισμένο που θα συνταξιοδοτηθεί με 39 έτη το 2023 θα υπολογιστεί με συντελεστή 47,46%, ενώ αν φύγει το 2024 συμπληρώνοντας 40 έτη, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 50%. Το κέρδος των 2,55 μονάδων το καρπώνεται στην ανταποδοτική σύνταξη, που θα βγει μεγαλύτερη. Προσοχή όμως, γιατί συμφέρει να συμπληρώνεται ακέραιο έτος. Αν υπολείπονται μήνες (π.χ. 39 έτη και 6 μήνες αντί 40 έτη), τότε η προσαύξηση θα είναι μικρότερη, για παράδειγμα με 39,6 μήνες το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 48,72%.
Από την αύξηση που θα έχουν οι ασφαλισμένοι στις συντάξιμες αποδοχές τους με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού του 2023. Ο πληθωρισμός του 2023 εκτιμάται στο 3,9%, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο του νέου Προϋπολογισμού για το 2024. Αυτομάτως με αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί ο μισθός που θα ληφθεί υπόψη για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Ο μισθός υπολογισμού της σύνταξης ονομάζεται συντάξιμος μισθός (ή συντάξιμες αποδοχές) και προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μηνιαίων αποδοχών τους από το 2002 μέχρι το μήνα πριν τη συνταξιοδότηση. Για να έρθουν οι μισθοί των προηγούμενων ετών στο σήμερα, χρησιμοποιείται η αυτόματη αύξησή τους με βάση τον πληθωρισμό κάθε έτους από το 2002 και μετά. Οσοι βγήκαν φέτος, για παράδειγμα, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στον συντάξιμο μισθό, γιατί οι αποδοχές τους πήραν την αύξηση του πληθωρισμού του 2022, που ήταν 9,6%. Η αύξηση αυτή συνέβαλε στο να κερδίσουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη. Το ίδιο θα γίνει και το 2024, καθώς οι συντάξιμες αποδοχές, έτσι όπως διαμορφώνονται με την αύξηση κατά 9,6% που πήραν για το 2022, θα αυξηθούν εκ νέου με τον πληθωρισμό του 2023 κατά 3,9% και θα προκύψει μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Σύμφωνα με τους συγκριτικούς πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

*Οι συντάξεις για ασφαλισμένους σε Ταμεία του ιδιωτικού τομέα που θα αποχωρήσουν το 2024 με 36 και 39 έτη βγαίνουν μεγαλύτερες από 37 ευρώ το μήνα ως και 92 ευρώ το μήνα σε σχέση με τη σύνταξη που θα είχαν αν έβγαιναν το 2023 με 35 και με 38 έτη.

*Οι συντάξεις για ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα που θα αποχωρήσουν το 2024 με 40 έτη βγαίνουν μεγαλύτερες από 36 ευρώ το μήνα ως και 106 ευρώ το μήνα σε σχέση με τη σύνταξη που θα είχαν αν έβγαιναν το 2023 με 39 έτη.

Κέρδος το 2024 ακόμη και για τα ίδια έτη ασφάλισης

Κέρδος με σύνταξη το 2024 προκύπτει ακόμη και αν η σύγκριση με το 2023 γίνει για τα ίδια έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 40 έτη το 2023 και συντάξιμο μισθό 2.286 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.603 ευρώ μαζί με την αύξηση 3% που θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο. Με τα ίδια έτη (40) και έξοδο το 2024, η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.614 ευρώ. Το κέρδος είναι μεν μικρό, μόλις 10 ευρώ, αλλά επιβεβαιώνει ότι η έξοδος συμφέρει το 2024 ακόμη και με τα ίδια χρόνια, διότι οι ασφαλισμένοι έχουν να ωφεληθούν από την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών τους με τον πληθωρισμό.

Οι αυξήσεις που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στους μισθούς τους από 1ης/1/2024 κατά πόσο θα επηρεάσουν και τις συντάξεις τους;

Οι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν κατά 3,5% ως 6,7% από 1ης/1/2024, ενώ θα αυξηθούν και τα επιδόματα θέσης που συνυπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές τους. Οι αυξημένοι μισθοί, ωστόσο, θα ανεβάσουν κατά ένα μικρό ποσό τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών που έχουν χτίσει από το 2002 και μετά, διότι η αναπροσαρμογή αυτή θα περάσει στις αποδοχές του 2024 και εντεύθεν και δεν θα προσμετρηθεί στις αποδοχές του παρελθόντος, όπως θα συμβεί με τον πληθωρισμό. Επομένως οι αυξήσεις μισθών συνυπολογίζονται μεν στις συντάξιμες αποδοχές, αλλά από το έτος που καταβάλλονται και μετά.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που φτάνουν στην 40ετία παίρνουν το μέγιστο κέρδος από την προσαύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης. Από τα 36 ως τα 40 έτη ανεβαίνουν με ρυθμό 2,55% ετησίως και από 39,81% στα 36 έτη φτάνουν στο 50% για την 40ετία. Μετά τα 40 έτη, η προσαύξηση ανεβαίνει μεν αλλά με ρυθμό 0,5% για κάθε έτος.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για έξοδο με πλήρη σύνταξη και επιλέξουν να πάρουν μειωμένη θα έχουν μείωση 30% στην εθνική σύνταξη, είτε βγουν το 2023 είτε το 2024. Η μειωμένη εθνική σύνταξη το 2023 με 20 έτη ασφάλισης είναι 289,63 ευρώ και με την αύξηση 35 για το 2024 θα είναι 298,31 ευρώ.

Οι αυξήσεις για νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα το 2023 και 2024

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», για συνταξιούχους από Ταμεία του ιδιωτικού τομέα:Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε ή θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 με 35 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 1.482 ευρώ θα πάρει σύνταξη 996 ευρώ μαζί με την αύξηση κατά 3%.
Ασφαλισμένος που θα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές (1.482 ευρώ) αλλά με 36 έτη ασφάλισης θα κερδίσει από την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών του κατά 3,9% με τον πληθωρισμό του 2023, και από τα επιπλέον έτη ασφάλισης. Ετσι, οι μεν συντάξιμες αποδοχές του για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης θα αυξηθούν στα 1.540 ευρώ και σε αυτές τις αποδοχές θα υπολογιστεί αυξημένο ποσοστό για τα 36 έτη. Η τελική σύνταξη θα ανέλθει στα 1.039 ευρώ με κέρδος 43 ευρώ το μήνα ή 516 ευρώ για όλο το 2024.

Οι αυξήσεις για νέους συνταξιούχους του Δημοσίου το 2023 και 2024

Οι αυξήσεις που θα έχουν οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου με έξοδο το 2024 φτάνουν στα 106 ευρώ το μήνα ή κατά 1.272 ευρώ σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τους πίνακες για τους νέους συνταξιούχους από το Δημόσιο:Υπάλληλος ειδικού μισθολογίου που συνταξιοδοτήθηκε ή θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 με 39 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 3.472 ευρώ θα πάρει σύνταξη 2.123 ευρώ μαζί με την αύξηση κατά 3%. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί το 2024 θα έχει αυξημένες συντάξιμες αποδοχές από 3.472 ευρώ στις 3.607 ευρώ (αύξηση 3,9% λόγω πληθωρισμού) και σε αυτές τις αποδοχές θα υπολογιστεί αυξημένο ποσοστό για τα 40 έτη. Η τελική σύνταξη θα ανέλθει στις 2.250 ευρώ με κέρδος κατά 105 ευρώ το μήνα ή κατά 1.272 ευρώ για όλο το 2024.
Πολιτικός υπάλληλος υπουργείου που συνταξιοδοτήθηκε ή θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 με 39 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 1.869 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.340 ευρώ μαζί με την αύξηση κατά 3%. Αν βγει το 2024, θα έχει 40 έτη ασφάλισης, οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι 1.942 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 1.397 ευρώ, με κέρδος κατά 57 ευρώ το μήνα ή κατά 684 ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι αυξήσεις στις νέες συντάξεις του 2023 και 2024 

  1. Εξοδος 2024/2023 με 35 και 36 έτη
Σύνταξη το 2023 με 35 έτηΣύνταξη το 2024 με 36 έτη

 

Κέρδος με σύνταξη το 2024
Συντάξιμος μισθός (1)Σύνταξη και αύξηση 3% Συντάξιμος μισθός (2) Σύνταξη και αύξηση 3% στην εθνική
1.2609101.30994737
1.3719531.42499340
1.4829961.5401.03943
1.5911.0381.6531.08447
1.7021.0801.7681.13050
1.8131.1231.8841.17653
1.9221.1651.9971.22156
2.1441.2502.2281.31363
2.2151.2772.3011.34265
  1. Εξοδος 2024/2023 με 38 και 39 έτη
Σύνταξη το 2023 με 38 έτηΣύνταξη το 2024 με 39 έτη

 

Κέρδος με σύνταξη το 2024
Συντάξιμος μισθός (1)Σύνταξη και αύξηση 3% Συντάξιμος μισθός (2) Σύνταξη και αύξηση 3% στην εθνική
2.2861.4842.3751.55370
2.3571.5162.4491.58872
2.4291.5502.5241.62474
2.5001.5832.5981.65976
2.6421.6482.7451.72981
2.7141.6822.8201.76483
2.8561.7472.9671.83487
2.9271.7803.0411.87089
2.9991.8133.1161.90592

(1) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022.

(2) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 3,9% έτους 2023.

Ποσά συντάξεων μικτά.

Σύνταξη από το Δημόσιο για 2023 και 2024 με 39 και 40 έτη 

  1. Ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί,απόστρατοι, γιατροί, ΕΣΥ, πανεπστημιακοί)
Σύνταξη το 2023 με 39 έτηΣύνταξη το 2024 με 40 έτη

 

Κέρδος με σύνταξη το 2024
Συντάξιμος μισθός (1)Σύνταξη και αύξηση 3% Συντάξιμος μισθός (2) Σύνταξη και αύξηση 3% στην εθνική
3.4722.1233.6072.230106
3.1371.9603.2592.05696
2.8291.8092.9391.89687
2.5651.6802.6651.75979
2.4731.6352.5691.71176
2.2931.5472.3821.61770
2.1541.4792.2381.54566
2.0701.4382.1511.50263
1.9021.3561.9761.41458
  1. Πολιτικοί υπάλληλοι (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ)
Σύνταξη το 2023 με 39 έτηΣύνταξη το 2024 με 40 έτη

 

Κέρδος με σύνταξη το 2024
Συντάξιμος μισθός (1)Σύνταξη και αύξηση 3% Συντάξιμος μισθός (2)Σύνταξη και αύξηση 3% στην εθνική
1.8691.3401.9421.39757
1.7191.2661.7861.31953
1.6651.2401.7301.29151
1.5771.1971.6391.24548
1.4861.1531.5441.19846
1.5611.1891.6221.23748
1.4161.1181.4711.16243
1.3471.0851.4001.12641
1.1801.0031.2261.03936

(1) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022.

(2) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 3,9% έτους 2023.

Ποσά συντάξεων μικτά.

 eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com