Συγκεκριμένα, ένας στρατιωτικός με 9-11 έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός του θα είναι 1.395 ευρώ.

Μισθός στρατιωτικών

Παράδειγμα 9-11 έτη υπηρεσίας

Σμηναγός     λοχαγός            πλωτάρχης

ΠΑ                     ΣΞ                               ΠΝ

1.395 €      1.395 €                       1.395 €

Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες προσαυξήσεις.

Επίδομα ιδιαίτερων συνθήκων

Άγαμος       έγγαμος     με τέκνα

220€              275€             335€

Στη συνέχεια, επειδή υπάρχει η περίπτωση να μην επιστρέψουν στο σπίτι τους, αμείβεται και η επικινδυνότητα, με την καταβολή του σχετικού επιδόματος να είναι εξάμηνη.

Πτητικό       πτώσης αλεξιπτωτιστή     υποβρυχίων  καταστροφών – καταδυτικό

13.000 €         2.382,89 €                                3.249,41 €


Οικονομικός  Ταχυδρόμος

sidirodromikanea.blogspot.com