Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια-Υγεία στην Εργασία ο Ανδ. Στοϊμενίδης

 

Ο EU-OSHA είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη συλλογή, την ανάλυση και την παροχή των σχετικών πληροφοριών ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων για θέματα ΥΑΕ.

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) της ΓΣΕΕ και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, εξελέγη στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην εκλογική διαδικασία που διεξήχθη μεταξύ των αντιπροσώπων των Συνομοσπονδιών των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Έλληνας υποψήφιος επικράτησε με 15-9 της Αυστριακής συνυποψήφιάς του και τέως Προέδρου του Οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι αναγνώρισαν το έργο που πραγματοποιείται στην χώρα μας από τα Συνδικάτα στα θέματα ΥΑΕ και το συνέδεσαν με την ελπίδα για καλύτερες συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Ευρώπη.

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης είναι Διδάκτορας Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Προστασία Περιβάλλοντος καθώς επίσης και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Επιθεωρητής ΥΑΕ στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, είναι Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2022 είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας “Vision Zero” της Commission που αναπτύσσει την στρατηγική για τον εκμηδενισμό των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρώπη. Είναι μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Ο EU-OSHA είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη συλλογή, την ανάλυση και την παροχή των σχετικών πληροφοριών ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων για θέματα ΥΑΕ. Συστάθηκε το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ).

Είναι οργανισμός τριμερούς συμμετοχής: εργαζομένων, εργοδοτών και Κυβερνήσεων. Το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι 83μελές και απαρτίζεται από τρεις αντιπροσώπους κάθε χώρας μέλους της Ε.Ε. και δύο ακόμη διευθυντικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο EU-OSHA συλλέγει, αναλύει και παρέχει πληροφορίες σχετικές με την ΥΑΕ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας βάσης τεκμηρίων, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι της χάραξης πολιτικής για τη θέσπιση των μελλοντικών πολιτικών για την ΥΑΕ. Ο Οργανισμός δημοσιεύει ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, το OSH mail, που παρουσιάζει τις εμπεριστατωμένες μελέτες και λεπτομερείς εκθέσεις ενδιαφέροντος.

Ο EU-OSHA λειτουργεί μέσω των διαφορετικών δικτύων που καλύπτουν την ΕΕ, με τις κύριες δραστηριότητές του να διακρίνονται σε τρεις τομείς: ανάλυση και έρευνα, πρόληψη, και εκστρατείες και ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο Οργανισμός κατέχει έναν σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ΥΑΕ.

naftemporiki.gr
sidirodromikanea.blogspot.com