Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Μόνιμες προσλήψεις στον ΟΣΕ με απολυτήριο λυκείου: Πώς θα κάνετε αίτηση

Για μία εβδομάδα ακόμα θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη νέα προκήρυξη του ΟΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για την πλήρωση 90 μόνιμων θέσεων, στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 2 Ιανουαρίου για να διεκδικήσουν μία από τις 90 συνολικά θέσεις προσωπικού, με απολυτήριο λυκείου, που προβλέπει η προκήρυξη.

Ειδικότερα η προκήρυξη του ΟΣΕ προβλέπει την πλήρωση 90 συνολικά θέσεων προσωπικού, με απολυτήριο λυκείου και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα: 30 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
36 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
10 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
5θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Όλες οι θέσεις που ζητούνται στην προκήρυξη του ΟΣΕ αφορούν προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Πριν κάνετε αίτηση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρειάζεστε τα παρακάτω

Με βάση τη προκήρυξη χρειάζεστε Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών

Ο μόνος τρόπος στην Ελλάδα για να προλάβετε να πάρετε τα Αγγλικά πολύ εύκολα πριν κλείσουν οι αιτήσεις είναι η εξ αποστάσεως πιστοποίηση της GoLearn που μπορείτε να την πάρετε μέσα σε 2 ημέρες

Πολύ γρήγορα μπορείτε να πάρετε και το απαραίτητο πρόσθετο ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών από τη goLearn

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1/2022, θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, ενώ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσοδος στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΣΕ και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους, από 19 Δεκεμβρίου 2022 έως 2 Ιανουαρίου 2023.proson.gr

sidirodromikanea.blogspot.com