Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερα από 160 εκατομμύρια για σιδηροδρομικό έργο στο Κοσσυφοπέδιο


Η αναβάθμιση των σιδηροδρόμων του Κοσσυφοπεδίου έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός με τα έργα που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο σιδηροδρομικό τμήμα από τη Φούσε Κόσσοβο προς τη Μιτρόβιτσα. Οι εργασίες για την αποκατάσταση της μοναδικής διεθνούς σιδηροδρομικής σύνδεσης της χώρας χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Majorie van Leijen


Μόλις ολοκληρωθεί, η σιδηροδρομική σύνδεση μήκους 149 χιλιομέτρων θα συνδέει το Κοσσυφοπέδιο με τη Σερβία στα βόρεια και τη Βόρεια Μακεδονία στα νότια. Θα επιτρέψει την αύξηση της ταχύτητας ταξιδιού στα 100 km/h και την ασφαλέστερη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την ανακαίνιση 35 χιλιομέτρων τροχιάς και την αναβάθμιση πέντε σιδηροδρομικών σταθμών, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T). Αυτό είναι το δεύτερο από ένα έργο αποκατάστασης τριών φάσεων και ακολουθεί τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει στο τμήμα από τα σύνορα του Κοσσυφοπεδίου με τη Βόρεια Μακεδονία έως τη Φούσε Κοσσυφοπέδιο.

Χρηματοδότηση

Η επένδυση χρηματοδοτείται με δάνειο της ΕΤΑΑ ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία του Κοσσυφοπεδίου, Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës (Infrakos) και δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των δαπανών του έργου αναμένεται να καλυφθεί από επενδυτική επιχορήγηση της ΕΕ ύψους περίπου 83 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων (WBIF).
Ο Neil Taylor, επικεφαλής της EBRD για το Κοσσυφοπέδιο, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι το Κοσσυφοπέδιο προχωρά με την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου του, τη μεγαλύτερη επένδυση στις υποδομές μεταφορών της χώρας εδώ και δεκαετίες. Θα συνδέσει το Κοσσυφοπέδιο με την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν και θα συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών και θα κάνει τα ταξίδια ευκολότερα, ασφαλέστερα και πιο πράσινα για τους πολίτες του».

Ευρύτερο δίκτυο

Το έργο σιδηροδρομικής διαδρομής 10 του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί μέρος του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου των Δυτικών Βαλκανίων και επέκταση του ΔΕΔ-Μ, μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ για την προώθηση της συνδεσιμότητας των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια.
Το σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας είναι σε κακή κατάσταση, με σοβαρούς δομικούς περιορισμούς που περιορίζουν την κυκλοφορία στα 30-70 km/h. Οι δεκαετίες υποεπενδύσεων οδήγησαν στην επιδείνωση, παρόμοια με την υπόλοιπη περιοχή. Οι χαμηλές ταχύτητες και το χαμηλό επίπεδο ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών έχουν καταστήσει τις οδικές μεταφορές κυρίαρχες.
Η ΕΕ υποστηρίζει την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων στα Δυτικά Βαλκάνια με σκοπό τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την προώθηση της στροφής από τις οδικές σε σιδηροδρομικές μεταφορές ως πιο πράσινο τρόπο μεταφοράς.

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com