Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Προχωράει η σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙΠΕ, λιμάνι Βόλου, Ν. Αγχίαλος


Η ανάταξη του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου με έργα ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση του τρένου, δρομολογεί οριστικά και μια σημαντική διασύνδεση στην Μαγνησία. Ο ΟΣΕ και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ εμφανίζονται διατεθειμένοι να προωθήσουν το μεταξύ τους Μνημόνιο Συνεργασίας για την σύνδεση της ΒΙΠΕ Μαγνησίας, του λιμένος Βόλου και του αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου

Οι Οργανισμοί θα προχωρήσουν στη συμβασιοποίηση των μελετών σκοπιμότητας και για άλλες συνδέσεις σημαντικού ενδιαφέροντος. Εκτός από την Μαγνησία, προκρίνονται η σύνδεση με τα διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στους Αγ. Θεοδώρους στην Κόρινθο, η σύνδεση της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, και η σύνδεση της ΒΙΠΕ Κιλκίς και της Ειδομένης.

Το έργο της διασύνδεσης του θεσσαλικού λιμανιού με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και την ΒΙΠΕ Βόλου, αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία.

Δοθέντος ότι η οργάνωση των Βιομηχανικών Περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων συμβάλλει στη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ο χρόνος κατασκευής των σιδηροδρομικών συνδέσεων και των σιδηροδρομικών υποδομών που απαιτούνται, θα καθορίζεται μετά από κοινή συμφωνία των μερών, με κριτήριο τόσο τις προτεραιότητες του τεχνικού προγράμματος του ΟΣΕ, όσο και την αξιολόγηση των αναγκών των επιχειρήσεων.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr
sidirodromikanea.blogspot.com