Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Σιδηροδρομική σύνδεση Ρίου με το λιμάνι της Πάτρας: Έργο με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα


Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη αναδόχου εισέρχεται ένα πολύ σημαντικό σιδηροδρομικό έργο για την Πελοπόννησο που θα συνδέει το λιμάνι της Πάτρας με το Ρίο, ενώ θα περιλαμβάνει την κατασκευή της τρίτης μεγαλύτερης σήραγγας στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ξεπεράστηκε το «αγκάθι» της χρηματοδότησης του έργου καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες ένταξης του στο νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027, αλλά και στο CEF ΙΙ (Connecting Facility Europe) της νέας περιόδου.

      Έρευνα της MRB για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ


Κατά κοινή ομολογία πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, μειώνοντας τον χρόνο πρόσβασης προς την Αθήνα και τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, η υλοποίηση του οποίου αναμφίβολα θα αναβαθμίσει τις συνδυασμένες μεταφορές και την εμπορική δραστηριότητα του λιμένα Πατρών.

Η αποδοχή εξάλλου του έργου αυτού και η αναγνώριση της αξίας του από τους δημότες της Πάτρας, αποτυπώνεται σε μια έρευνα που διεξήγαγε η MRB για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ, που σκοπό είχε να εντοπισθούν οι όποιες ανησυχίες και προβληματισμοί της τοπικής κοινωνίας για το έργο.

Άμεση υλοποίηση του έργου που συνδυάζει την υπόγεια και υπέργεια όδευση, επιθυμεί το 60% των ερωτηθέντων δημοτών της Πάτρας στην έρευνα της MRB.

Το έργο που εξασφαλίζει τη σύνδεση του νέου λιμένα Πατρών με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αλλά και τη διασύνδεση με την υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο μέσω μετεπιβίβασης, αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο τριβής για το αν θα είναι πλήρης ή μερική η υπογειοποίηση της νέας διπλής ηλεκτροδοτούμενης γραμμής. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υλοποίησης του έργου που βρίσκεται σε προχωρημένο διαγωνιστικό στάδιο η υπογειοποίηση θα ξεκινά από την οδό Κανελλοπούλου έως τον Άγιο Ανδρέα και όχι από το Ρίο.

Το 75,7% των ερωτηθέντων δημοτών της Πάτρας, σύμφωνα με την έρευνα, πιστεύει ότι θα ωφεληθεί από το έργο όταν ολοκληρωθεί, είτε οικονομικά, είτε ως προς την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Ο βαθμός ωφέλειας του σιδηροδρομικού έργου εστιάζεται κυρίως στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής (46,1%) ή σε συνδυασμό που απορρέει από οφέλη ποιότητας ζωής & οικονομικά (27,6%).

Μείωση του χρόνου πρόσβασης στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, εμπορική ανάπτυξη του λιμένα Πατρών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιεραρχούν ως σημαντικότερα οφέλη του έργου οι δημότες της πόλης, σύμφωνα με έρευνα της MRB

 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τους δημότες της Πόλης είναι ότι θα:

▪ μειωθεί ο χρόνος πρόσβασης προς την Αθήνα και τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας (58,4%)

▪ βοηθήσει στην εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού της Πόλης (55,9%)

▪ δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου (54,6%)

▪ αναβαθμιστεί όλη η πόλη και θα αποκτήσει ένα σύγχρονο πρόσωπο (53,4%)

▪ βοηθήσει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης του λιμανιού της πόλης (51,4%)

▪ αποκτήσει η πόλη της Πάτρας ένα σύγχρονο σύστημα αστικών συγκοινωνιών (51%).

Τα ποσοστά που αναφέρονται στα παραπάνω πλεονεκτήματα αφορούν τους δημότες που δήλωσαν ότι συμφωνούν «Πολύ» με το κάθε ένα από αυτά. Εάν σε αυτούς προσθέσουμε και όσους δηλώνουν ότι συμφωνούν «Αρκετά», δηλαδή τοποθετούνται σαφώς θετικά τότε τα ποσοστά εκτοξεύονται στην περιοχή του 90%.

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται περισσότερο θετικά προσκείμενη στην εναλλακτική του έργου που συνδυάζει την υπόγεια και υπέργεια όδευση, γιατί επιθυμούν το έργο να υλοποιηθεί άμεσα.

Ωστόσο, το 34,1% των δημοτών ζητά την πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι. Η εναλλακτική αυτή έχει σχεδόν διπλάσιο κόστος από την πρώτη και για τον λόγο αυτό συνάντα σοβαρά εμπόδια ως προς την χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πιθανό ενδεχόμενο να υπάρξουν σοβαρές καθυστερήσεις ή ακόμα και ματαίωση του έργου.

Πέρα από τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που αναγνωρίζουν στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες δημότες, η έρευνα κατέγραψε ότι στις μελέτες που θα εκπονηθούν κατά τη διαδικασία υλοποίηση του έργου, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε:

▪ χώρους πράσινου, άθλησης και περιπάτου στην πόλη

▪ στα επίπεδα θορύβου και όχλησης από την λειτουργία της γραμμής.

Στις προτεραιότητες όλων των κατοίκων είναι η οικονομική ανάπτυξη για όλη την πόλη και η αναβάθμιση των περιοχών που γειτνιάζουν με την υπάρχουσα παλιά σιδηροδρομική γραμμή όταν θα κατασκευαστεί η νέα γραμμή. Γεγονός που συνάδει με το στρατηγικό σχέδιο της ΕΡΓΟΣΕ για την ανάπτυξη υποδομών που θα αναβαθμίσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο με αναπτυξιακό αποτύπωμα για την οικονομία συνολικά της χώρας.

 Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διενεργήθηκε από την MRB, για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ, με σκοπό την αποτύπωση των απόψεων των πολιτών του Δήμου Πατρέων, σε δείγμα 700 κατοίκων, από τις 3 έως τις 10 Οκτωβρίου του 2022.


tomanifesto.gr

sidirodromikanea.blogspot.com