Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Την Παρασκευή η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. έχει ορισθεί για την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι

1ον- Έγκριση του τεύχους διακήρυξης του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΟΡΘΩΤΊΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΑΤΎ-ΤΧ1 (ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ) &ΤΧ5-ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ».

2ον- Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΛΑΤΕΩΣ (Π-Π) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 307+000 ΕΩΣ 307+100 & ΑΠΟ 310+000 ΕΩΣ 311+500 (ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ & ΛΑΡΙΣΑΣ)» 

3ον- Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ» 

4ον- Λήψη Απόφασης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

5ον- Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 

Και 6ον- Ανακοινώσεις

sidirodromikanea.blogspot.com