Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

«Παράθυρο» για σύνταξη στα 67 - Ποιοι πρέπει να κάνουν αιτήσεις έως τον Δεκέμβριο και ποιοι αργότερα


Αίτηση για σύνταξη γήρατος με 4.500 ένσημα και χρήση του έξτρα πλασματικού χρόνου ασφάλισης 150 ημερών που παρέχει ειδική διάταξη νόμου θα πρέπει να κάνουν έως τον Δεκέμβριο στον ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Κώστας Κατίκος

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αναγνώριση των 150 ημερών και θα πρέπει να συμπληρώσουν τις 4.500 ημέρες είτε από πραγματική ασφάλιση είτε να κάνουν αίτηση για προαιρετική ασφάλιση έως και 3 έτη, αρκεί να έχουν προηγηθεί 500 ημέρες (ή 20 μήνες) υποχρεωτικής ασφάλισης την τελευταία 5ετία. Για την προαιρετική ασφάλιση η προθεσμία είναι ανοιχτή, δηλαδή οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε πριν ή μετά τον Δεκέμβριο του 2022.

Διπλή… ανάσα

Οι δύο ευνοϊκές διατάξεις προβλέπονται στο νόμο 4921/2022 (άρθρο 53), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4941/2022, και παρέχουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ να συμπληρώσουν τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης (15ετία) για να πάρουν σύνταξη που σε διαφορετική περίπτωση θα την έχαναν.

Η χρήση των 150 ημερών ή 6 μηνών από πλασματικό χρόνο ασφάλισης αφορά όσους έχουν ήδη έως 4.350 ημέρες ασφάλισης, ή 14 έτη και 6 μήνες και χρειάζονται έως 150 μέρες (ή 6 μήνες) για να συμπληρώσουν 4.500 ημέρες (ή 15 έτη) για να πάρουν πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος.

Κόστος

Για την εξαγορά θα καταβάλουν εισφορά 20% επί του κατώτατου μισθού των 713 ευρώ, ήτοι 142,6 ευρώ το μήνα και συνολικά έως 855 ευρώ για 6 μήνες.

Με βάση τον κατώτατο μισθό των 713 ευρώ, η σύνταξη 15ετίας στα 67 διαμορφώνεται στα 427 ευρώ το μήνα. Από το ποσό αυτό, τα 345 ευρώ είναι η εθνική σύνταξη για 15 έτη και τα 82 ευρώ είναι η ανταποδοτική σύνταξη που αναλογεί σε μισθό 713 ευρώ με 15 έτη και υπολογίζεται με συντελεστή 11,55% (713*11,55%=82,3).


Προϋποθέσεις

Οι ασφαλισμένοι, για να πάρουν τον έξτρα χρόνο των 150 ημερών ή 6 μηνών, θα πρέπει:

* Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022.


* Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

* Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση/δραστηριότητα και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

* Να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

* Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

* Να μη δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

* Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Τριετία

Αν δεν επαρκεί ο χρόνος των 6 μηνών, μπορούν να ζητήσουν προαιρετική ασφάλιση έως 3 έτη προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος, δηλαδή τα 15 έτη ασφάλισης.

Βασική προϋπόθεση για να μπουν σε 3ετή προαιρετική ασφάλιση είναι να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και να χρειάζονται μέχρι 3 έτη ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει συνολικά 14 έτη, εκ των οποίων 20 μήνες ασφάλισης τα 5 τελευταία χρόνια, μπορεί να ασφαλιστεί προαιρετικά για 1 έτος και να πάρει σύνταξη με 15ετία στα 67. Αν έχει 12 έτη, εκ των οποίων 20 μήνες με ασφάλιση μέσα στην τελευταία 5ετία, θα ζητήσει να πάρει 3 έτη προαιρετικής ασφάλισης.

Με την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση εκδίδεται προσωρινή πράξη απονομής σύνταξης, η οποία περιλαμβάνει το χρόνο της προαιρετικής ασφάλισης, το καταβλητέο ποσό και την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης με τη λήξη της προαιρετικής ασφάλισης.


Ο ασφαλισμένος δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλιση, οπότε και ανακαλείται η απόφαση της συνταξιοδοτικής πράξης και επιστρέφονται οι εισφορές, ενώ θα ακυρώνεται ο χρόνος που ήδη πληρώθηκε.

eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com