Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

2005-2022: Ηλεκτράμαξες τότε και τώρα. Εικόνες.

 

2005: Ηλεκτράμαξες απαστράπτουσες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Θεσσαλονίκης2022: Ηλεκτράμαξες στη γραμμή Μηχανοστασίου παροπλισμένες. Σε μια από τις ηλεκτράμαξες αναγράφεται έτος 2019. Πιθανόν να προορίζονται για ανακατασκευή στο μέλλον...


sidirodromikanea.blogspot.com