Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

«Η απλούστερη κρατική βοήθεια είναι εξαιρετική, αλλά προσέξτε τον εσωτερικό ανταγωνισμό»


Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλοποιήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τις πράσινες μεταφορές θα μπορούσε να ωφελήσει άμεσα τον σιδηρόδρομο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. 

Γράφει ο Νίκος Παπατόλιος


Ωστόσο, όσον αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων και χρηματοδότησης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, διότι τα χρήματα που προορίζονται για στήριξη θα μπορούσαν να καταλήξουν να στρεβλώσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό της αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

«Οι νόμιμες κρατικές ενισχύσεις για μια δραστηριότητα δεν πρέπει να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού σε άλλα τμήματα της αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Σιδηροδρομικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ERFA). «Είναι σημαντικό οι αμφισβητούμενες επιχειρήσεις σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που ανταγωνίζονται τις εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες να έχουν εμπιστοσύνη ότι η αυξημένη κρατική ενίσχυση δεν θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό», τόνισε ο πρόεδρος της ERFA, Dirk Stahl.

Η ERFA χτύπησε αναμφίβολα το καμπανάκι του κινδύνου για νέα που χαιρετίστηκαν θετικά. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Αντίθετα, η ένωση έχει καλούς λόγους να υπογραμμίσει τους επικείμενους κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Πάρτε, για παράδειγμα, την κατάσταση στη Γερμανία και την DB Cargo που διερευνά η Επιτροπή σχετικά με το κρατικό αναγνωριστικό που έλαβε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τους επικριτές της, η οικονομική υποστήριξη που λαμβάνει η DB Cargo από την κυβέρνηση επιτρέπει στην εταιρεία να επενδύσει στην ανάπτυξη και την επέκτασή της, κάτι που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο.

Ωστόσο, και αυτός είναι ο λόγος που η DB βρίσκεται στο μικροσκόπιο, οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις υπαγορεύουν ότι η δημόσια παρέμβαση δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση εάν γίνει αποδεκτή υπό τους όρους της αγοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση, και σύμφωνα με το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η κρατική ενίσχυση σε μια εταιρεία θεωρείται οικονομικά συμφέρουσα έναντι των ανταγωνιστών της.

Αυτές είναι οι συνθήκες που η ERFA θέλει να αποφύγει να δημιουργήσει για μικρότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους μεγάλους εθνικούς παίκτες. Η απλοποιημένη κρατική ενίσχυση θα είχε αντίκτυπο και επωφελής μόνο για τους σιδηροδρόμους στο σύνολό της «εφόσον βασίζεται σε ανοιχτές, διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες και σαφείς όρους συμβατότητας», υπογράμμισε η ένωση.

Απλοποιημένη κρατική ενίσχυση

Στις 6 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για τη θέσπιση κανόνων για την απλούστευση των διαδικασιών για κρατικές ενισχύσεις στις πράσινες μεταφορές. Με την απλοποίηση των κανόνων παροχής κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή επιτρέπει βασικά στα κράτη μέλη να ορίζουν και να επιλέγουν τα έργα ή τους τομείς που χρειάζονται χρηματοδότηση και επιδότηση χωρίς «την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή των μέτρων ενίσχυσης».

«Αυτό θα παράσχει ασφάλεια δικαίου, θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα μειώσει τη γραφειοκρατία για τα κράτη μέλη, επιτρέποντας παράλληλα στην Επιτροπή να εστιάσει τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων στις δυνητικά πιο στρεβλωτικές υποθέσεις. Επιπλέον, αυτό θα επιτρέψει στον τομέα των μεταφορών να αγκαλιάσει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ», ανέφερε η Επιτροπή.

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com