Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Σιδηροδρόμων:«Διεθνής διαχείριση ικανότητας τώρα ή ξεχάστε τους πράσινους στόχους»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορευματικών Σιδηροδρόμων έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή της ΕΕ σχετικά με την ενίσχυση των διασυνοριακών σιδηροδρόμων. Η ένωση υπογράμμισε ότι η δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής με στόχο τον συντονισμό της διεθνούς σιδηροδρομικής κυκλοφορίας θα πρέπει να ακολουθείται από σχετική νομοθεσία. Χωρίς αυτό, οι στόχοι Βιώσιμης και Έξυπνης Κινητικότητας δεν θα επιτευχθούν έγκαιρα.

Νίκος Παπατόλιος


Η Επιτροπή μόλις ολοκλήρωσε έναν γύρο δημόσιων διαβουλεύσεων που διήρκεσαν σχεδόν δυόμισι μήνες και επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τη διευκόλυνση της διεθνούς σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και τη διαχείρισή της. Η ERFA χαιρέτισε την πρωτοβουλία και τα αποτελέσματά της, ωστόσο τόνισε ότι εάν η διαβούλευση δεν ακολουθηθεί από μια νομοθετική προσέγγιση σύμφωνα με το σχέδιο χρονοδιαγράμματος και επανασχεδιασμού χωρητικότητας, οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς στόχους τους.

Το έργο Timetabling and Capacity Redesign (TTR) που ξεκίνησε από τη RailNetEurope και το Forum Train Europe υπό την καθοδήγηση της ERFA μελετά τις διαδικασίες χρονοδιαγράμματος μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την επίτευξη εναρμόνισης σε διεθνές επίπεδο.

«Η ERFA χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαβούλευση για αυτό το σημαντικό θέμα. Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές χρειάζονται νομική σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της χωρητικότητας, τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ικανότητα κράτησης και την εισαγωγή αποζημίωσης για απώλεια χωρητικότητας και λειτουργίες στο δίκτυο. Δεδομένου ότι οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές είναι κατά κύριο λόγο διεθνείς, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εθνικών πρωτοβουλιών», δήλωσε ο Connor Feighan, γενικός γραμματέας της ERFA.

Λειτουργήστε ως ένας και απλοποιήστε τις διαδικασίες

«Η τρέχουσα κατάσταση των υψηλών διαταραχών και του ανεπαρκούς συντονισμού της χωρητικότητας στο ευρωπαϊκό δίκτυο δείχνει ξεκάθαρα πώς το πλαίσιο για τη διαχείριση της χωρητικότητας και της υποδομής λειτουργεί σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι πάνω από το 50 τοις εκατό των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών διέρχεται τουλάχιστον ένα σύνορο, αυτό είναι υψίστης σημασίας. Εάν είμαστε σοβαροί σχετικά με τους στόχους στροφής των μεταφορών, πρέπει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση βραχυπρόθεσμα, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ισχυρότερο σύστημα για το μέλλον», σχολίασε ο πρόεδρος της ERFA, Dirk Stahl.

«Σήμερα, η διαχείριση και η κατανομή χωρητικότητας γίνεται με πολύπλοκα μέσα και κυρίως με εθνική εστίαση, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης είναι εγχώρια. Δεδομένου του ισχυρού διεθνούς προφίλ των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η διαχείριση της διεθνούς χωρητικότητας πρέπει να είναι κυρίαρχη στον σχεδιασμό της χωρητικότητας για την ανάπτυξη του τομέα. Υπό αυτή την έννοια, η κράτηση διεθνούς χωρητικότητας πρέπει να απλοποιηθεί. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να εκτελούν κυλιόμενο σχεδιασμό για τη διεθνή κυκλοφορία με ένα σημείο επαφής, δηλαδή τον εθνικό τους διαχειριστή υποδομής. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι αρκετό εάν οι χώρες δεν προετοιμαστούν για μια τέτοια μετάβαση και εάν η πολιτική δεν είναι δεσμευτική, ειδικά όταν αντισταθμίζονται οι διαταραχές της χωρητικότητας», κατέληξε η ERFA.

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com