Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην Ολομέλεια του IRG-Rail


Η επόμενη ημέρα του Σιδηροδρόμου και οι νέες προκλήσεις που δημιουργούνται για τον ανταγωνισμό και τη ρύθμιση λόγω των νέων ψηφιακών και κανονιστικών εξελίξεων, συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του IRG-Rail (Independent Regulator’s Group – Rail) που πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου και την Προϊσταμένη της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς κ. Αναστασία Τσουμαλάκου.

Ο IRG-Rail είναι το δίκτυο ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών σιδηροδρόμων στον οποίο συμμετέχουν 31 ευρωπαϊκές χώρες. Διαρκής στόχευση του IRG-Rail είναι η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στη δημιουργία ενιαίας, ανταγωνιστικής και βιώσιμης σιδηροδρομικής αγοράς στην Ευρώπη.

Τα θέματα της Ολομέλειας

Στο επίκεντρο των εργασιών της Ολομέλειας βρέθηκαν οι νέες τεχνολογίες και πώς αυτές θα υποστηρίξουν τον σιδηροδρομικό τομέα με ειδική αναφορά στην ψηφιακή πλατφόρμα MaaS (Mobility as a service).
Πρόκειται για τη νέα τάση στην πρόσβαση των υπηρεσιών κινητικότητας. Μία ενιαία εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων για όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς, σιδηροδρομικών, οδικών. αεροπορικών και θαλάσσιων.
Τα μέλη του IRG-Rail αποφάσισαν να διερευνήσουν περαιτέρω εάν απαιτείται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της δίκαιης λειτουργίας του MaaS, ως βιώσιμο πολυτροπικό και χωρίς αποκλεισμούς δίκτυο κινητικότητας, ζητώντας από τους εκπροσώπους των παριστάμενων Ρυθμιστικών Αρχών, να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις.
Συζητήθηκαν επίσης οι ρυθμιστικές πρακτικές στον σιδηροδρομικό τομέα όσον αφορά τη χρέωση πρόσβασης στην υποδομή και τις εγκαταστάσεις υπηρεσιών. Υπογραμμίστηκε, ότι η εγκαθίδρυση νέων ψηφιακών προτύπων δημιουργεί νέο πεδίο και διευρυμένο ρόλο για τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν αμερόληπτη και ίση πρόσβαση στην υποδομή για όλους τους χρήστες, εξαλείφοντας παράλληλα πιθανά εμπόδια εισόδου για νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις.
Παρουσιάστηκε στα μέλη η έκθεση παρακολούθησης της αγοράς (Market Monitoring) που περιλαμβάνει την ετήσια επισκόπηση των εξελίξεων της σιδηροδρομικής αγοράς και της οικονομίας με δεδομένα και λεπτομερείς παρατηρήσεις ανά χώρα.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα των πολυτροπικών μεταφορών. Με δεδομένο ότι ο IRG-Rail παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις πολυτροπικές μεταφορές, υπογραμμίστηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σιδηροδρόμου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας. Ωστόσο επισημάνθηκε, ότι σιδηροδρομικός τομέας μέχρι στιγμής δεν έχει καρπωθεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την ευκαιρία, προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του.
Οι εργασίες τη Ολομέλειας, ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση και ψήφιση της νέας Προεδρίας του IRG-Rail για το 2023. Την Προεδρία θα αναλάβει ο Γερμανικός Ρυθμιστικός Φορέας υπό τους Dr Annegret Groebel και Prof. Karsten Otte.

sidirodromikanea.blogspot.com