Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Ηλεκτρονικά πλέον υποβολή αιτήσεων απονομής και μεταβίβασης Επικουρικών Συντάξεων ιδιωτικού τομέα e-ΕΦΚΑ»


Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του σωματείου συνταξιούχων σιδηροδρομικών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» αναφέρει:

Ύστερα από συνάντηση που είχαν μέλη του Δ.Σ του Σωματείου μας με τον αρμόδιο διευθυντή του υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, λάβαμε την παρακάτω εγκύκλιο που απευθύνεται στο e-ΕΦΚΑ και την δημοσιεύουμε για ενημέρωση των μελών μας.

«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων απονομής και μεταβίβασης Επικουρικών Συντάξεων ιδιωτικού τομέα e-ΕΦΚΑ»

Μετά την πάροδο ικανού διαστήματος προσαρμογής στη νέα υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας και μεταβίβασης λόγω θανάτου συνταξιούχου, από 1/6/2022 ιιαύει οσιοιικά κάθε άλλη δυνατότητα υποβολήν: ονετικπς αίτησης απονομής η μεταβίβασης επικουρικής σύνιαξικ ιδιωτικού τομέα e-ΕΦΚΑ.

Ετσι, από 1/6/2022 θα υποβάλλονται οι οχετικές αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειύμενης κάθε άλλης δυνατότητας υποβολής. Οι αρμόδιες δομές, Τοπικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις της ΓΔΕΑΕΠ, δεν Οα ααραλαμβάνουν πλέον έντυπες ή γειρύγραφες αιτήσεις μειά ιπν ανωιέσω ημερομηνία.

Εξαίρεση Οα υπάρχει για τις περιπτώσεις που και στην κύρια σύνταξη προκύπτει πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή (αλλοδαποί κ.ά.).

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων:

α) Να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι

β) Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο κάθε Διεύθυνσης σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους

Ο αν/τής I Ιροϊστάμενος
της Γενικής Δ/νσης

Αθανάσιος Δ. Αθανασίου


sidirodromikanea.blogspot.com