Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Η Σλοβενία ​​λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη του τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Έγκριση από την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο στήριξης 15 εκατομμυρίων ευρώ που πρότεινε η κυβέρνηση της Σλοβενίας. Η χρηματοδότηση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2023 και θα είναι διαθέσιμη σε σιδηροδρομικές εταιρείες μέσω άμεσων επιχορηγήσεων.

Η κρατική ενίσχυση της Σλοβενίας στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές θα έχει δύο κεντρικά σημεία: τη μεταφορά με ένα βαγόνι και τη συνδυασμένη μεταφορά. Και οι δύο τομείς είναι σχετικά υπανάπτυκτοι στη χώρα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση θα καλύψει το εξωτερικό κόστος που σχετίζεται με ατυχήματα, ρύπανση, συμφόρηση και περιβαλλοντικούς στόχους.

Κριτική του παρελθόντος

Παρά το γεγονός ότι οι συνδυασμένες μεταφορές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση όγκου στην Ευρώπη, ορισμένες χώρες δεν ακολουθούν αυτή την τάση παρέχοντας ελάχιστη ή καθόλου υποστήριξη στον τομέα. Από το 2019, η UIRR είχε αναφέρει ότι η Σλοβενία, μαζί με τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία και την Εσθονία, ήταν μεταξύ των χωρών χωρίς εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που να στοχεύει τις συνδυασμένες μεταφορές.

Μολονότι η συντονισμένη υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το κλειδί για την υποστήριξη αυτού του τμήματος των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, τα εθνικά μέτρα είναι επίσης απαραίτητα, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, για έναν πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τομέα. Αρκούν 15 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του τομέα των συνδυασμένων μεταφορών της Σλοβενίας; Προς το παρόν, είναι σίγουρο ότι είναι το πρώτο βήμα για να συμβαδίσει με τις εξελίξεις σε άλλες χώρες και να ανοίξει νέες δυνατότητες.

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com