Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Ευρωπαϊκές Ημέρες Ασφάλειας Σιδηροδρόμων στις 3 - 5 Νοεμβρίου 2021.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Μετά την επιτυχή Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια το 2018, είναι χαρά μας να ανακοινώσουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων , οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 3 - 5 Νοεμβρίου 2021 στο Πόρτο , σε συνεργασία με την Πορτογαλία.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ασφάλειας Σιδηροδρόμων στοχεύουν να εμπνεύσουν, να προσφέρουν ευκαιρίες δικτύωσης και να ανταλλάξουν γνώσεις σε ολόκληρο τον κλάδο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους ευρωπαίους ηγέτες σιδηροδρόμων και επαγγελματίες να συναντηθούν και να προβληματιστούν σχετικά με τις εξελίξεις ασφάλειας εντός και εκτός του τομέα. Η ανταλλαγή μαθημάτων μεταξύ βιομηχανιών για την προώθηση της πολιτιστικής αλλαγής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη του στόχου της Ευρώπης ως παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η εκδήλωση θα προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής τέτοιων καλών πρακτικών. Είναι ανοιχτό σε όλους τους Ευρωπαίους επαγγελματίες σιδηροδρόμων.

Τα θέματα του συνεδρίου θα είναι:
Πολιτιστικές αλλαγές > Δημιουργήστε μια κοινή αντίληψη για το ευρωπαϊκό μοντέλο πολιτιστικής ασφάλειας των σιδηροδρόμων και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για την επίτευξη βιώσιμων και ασφαλών επιδόσεων.
Ηγεσία ασφάλειας > Σχεδιάστε και εφαρμόστε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγετικής ασφάλειας που στοχεύουν σε διαχειριστές ασφάλειας σιδηροδρόμων σε όλα τα επίπεδα
Συντήρηση του σιδηροδρομικού συστήματος > Πώς να θεωρήσετε τους συνεργάτες συντήρησης ως ενδιαφερόμενους φορείς στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων;

Η ημερήσια διάταξη και η εγγραφή στο συνέδριο θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο.

era.europa.eu
Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης
sidirodromikanea