Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο νέο ΕΣΠΑ μεταξύ των έργων υποδομών προτείνει και την σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής.

Σε 29 σελίδες συνοψίζεται η πρόταση που έχει εκπονηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και αφορά στα έργα και τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου, του ΕΣΠΑ δηλαδή που θα τρέξει –τυπικά τουλάχιστον- από το 2021 μέχρι το 2027.
Η Περιφέρεια Ηπείρου θέτει ως κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027 «την ολοκλήρωση των αναγκαίων οδικών υποδομών που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη κινητικότητα ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά με έμφαση στις αναγκαίες συνδέσεις με τους οδικούς άξονες ΔΕΔ-Μ, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη στήριξη της πολυτροπικής ανάπτυξης των μεταφορών, την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση του υπό διαμόρφωση δικτύου υδατοδρομίων, τη σιδηροδρομική σύνδεση της με την υπόλοιπη χώρα, την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την ανάπτυξη υποδομών για τη μεταφοράς ενέργειας, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων.

epiruspost.gr