Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Νέο σύγχρονο τρένο υψηλής ταχύτητας ξεκίνησε τα δρομολόγια του στη Βόρεια Κίνα.

\