Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Σεπτέμβριος 2003: Η ατμήλατος Λβ 964 φτάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό Στρυμόνα.
Φωτογραφίες: Χρήστος Γιαννακίδης

Δείτε το σχετικό αφιέρωμα που κάναμε για την ατμήλατη Λβ 964  στο περιοδικό «Ενημέρωση» στην β΄ έκδοσή του το 2003. Η ατμήλατος είχε σταθμεύσει για λίγο στον σταθμό Στρυμόνα πριν από τον τελικό προορισμό της για την  Δράμα.Χρήστος Γιαννακίδης