Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

1999: Απόσυρση της ελκτικής μηχανής Α 356 στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι ελκτικές μηχανές της σειράς 300 πρόσφεραν σημαντικό έργο στις μεταφορές του σιδηροδρόμου. Οι «γαλλίδες» όπως τις αποκαλούσαν οι μηχανοδηγοί, κράτησαν γερά σε μια περίοδο που υπήρχε αυξημένο μεταφορικό έργο…

Στην φωτογραφία ο μηχανοδηγός κ. Γιώργος Γυλός λίγο μετά τον παροπλισμό της Α 356 στους Λαχανόκηπους.

Χρήστος Γιαννακίδης