Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Βίντεο με την Ιστορία του TGV απέσπασε επαίνους από τους φίλους του σιδηροδρόμου.Roderick MacVeigh