Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Αποτελέσματα προσλήψεων στον ΟΣΕ

Αποτελέσματα (προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και βαθμολογίας και απορριπτέων) της ανακοίνωσης σοχ 1/2019 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   2105297803.