Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Τι γίνεται με την γραμμή Λιανοκλάδι - Μπράλος – Τιθορέα;

Ευχαριστούμε για την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του ΟΣΕ δια της οποίας πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 αποκαταστάθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο από τις καταστροφές τις οποίες προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός". 

Ουδεμία πληροφόρηση όμως δεν είχαμε για την αποκατάσταση της ορεινής μονής σιδ/κής γραμμής Λιανοκλάδι - Μπράλος - Τιθορέα για την οποία είχαμε πληροφορηθεί ότι υπέστη ζημιές, αλλά έκτοτε ουδέν νεότερο μάθαμε για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την έναρξη δρομολογίων σε αυτό το τμήμα.

Με εκτίμηση 

Σ. Βενέτης