Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Επαναφορά υπαλλήλου στον ΟΣΕ ΑΕ 

2ον- Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

3ον- Δωρεάν χορήγηση άχρηστων σιδηροτροχιών 

4ον- Έγκριση τεύχους διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) (δραστηριότητες 3, 5, 6, 10, 12) στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης δράσης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI». 

5ον- Έγκριση των υπ’ αριθμόν 13/Β/05-08-2020 & 13/Γ/23-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 78365) με αριθμό διακήρυξης 19008/1 για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής με αντικείμενο με την υποστήριξη της ΟΣΕ Α.Ε. στην εγκατάσταση του Common Components System (CCS)». 

6ον- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016), για την «προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συντονισμού κυκλωμάτων γραμμής τύπου DTC921 και DTC 24 συστήματος Σηματοδότησης TX5-TX1-Προμαχώνας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης #57.700,00#€, χωρίς ΦΠΑ και #71.548,00#€ με ΦΠΑ 24%. 

7ον- Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού τριάντα (30) οχήματα Μετρικής Γραμμής που είναι εναποτεθειμένα στους Σ.Σ. Κορίνθου και Αγίων Αναργύρων στο Δίκτυο Πελοποννήσου. (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ από τις Η.Δ. υπ’ αριθμ.: 1151/31.08.2020 & 1153/23.09.2020). 

και 8ον- Ανακοινώσεις.