Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΣΕΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19.

Την καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στο φάσμα των μετακινήσεων των πολιτών με τη δημόσια συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη διερευνά ο ΟΣΕΘ μέσω έρευνας ερωτηματολογίου που ξεκίνησε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. 

Η έρευνα διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ (https://docs.google.com/forms/d/1deYwEahoyULwqOMRtZKVSXQmNSkYaelTxmVCLKb839Y/edit?usp=sharing) ενώ συνεντεύξεις με μετακινούμενους πραγματοποιούνται και σε διάφορα καίρια σημεία και τερματικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συλλεχθούν απαντήσεις από πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στην έρευνα με ηλεκτρονικά μέσα. 
Οι μετακινούμενοι καλούνται να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις που αφορούν στη συμπεριφορά πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας της ΟΣΕΘ ΑΕ θα δημοσιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωσή της και θα δοθεί η ευκαιρία για συμπεράσματα και αποφάσεις χρήσιμες για τους συγκοινωνιακούς φορείς (και παρόχους). Τέλος, «η έρευνα θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και πρόδρομη ενέργεια ενόψει της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό που θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη», όπως δήλωσε ο Διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ κ. Γιάννης Τόσκας. Δυνατότητα για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω της ιστοσελίδας θα δίνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον αριθμό τηλεφώνου του ΟΣΕΘ 2310 483 070 καθώς και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση info@oseth.com.gr.

Από τον ΟΣΕΘ