Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ από Motor Oil για σύνδεση με ΟΣΕ

Το 2021 θα ξεκινήσει το έργο της σύνδεσης των εγκαταστάσεων της Motor Oil με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Μάλιστα αυτό το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τη Motor Oil και θα τεθεί σε λειτουργία το 2023.
Εκτός από τη Motor Oil και η ΕΛΒΑΛ του ομίλου Στασινόπουλου έχει εκφράσει την επιθυμία σύνδεσης των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
Ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 96,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2020, από καθαρά κέρδη 106,674 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο ύψος του 1,64 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 από 2,203 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Η εταιρεία γνωστοποίησε τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,15 ευρώ ανά μετοχή για το 2019. Με δεδομένο ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2019 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 0,80 ανά μετοχή.
Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, εγκρίθηκε το νέο σχετικό πρόγραμμα που προβλέπει ανώτατο αριθμό μετοχών 5.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς 18 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 8 ευρώ ανά μετοχή. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από 03/7/2020 έως 27/5/2022 και οι αγορές θα γίνονται μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ
Πηγή: Reporter.gr