Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Εκπόνηση μελετών ανάπλασης της περιοχής του σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης – Κερκίδες στη νότια πλευρά του ΔΑΚ.


Έναρξη των εργασιών για την εκπόνηση μελετών ανάπλασης της περιοχής του σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης. Το κόστος των μελετών ανέρχεται στα 565.676,24 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης.
Στη σημερινή συνάντηση τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης και της ΑΝΚΟ όρισαν το πλαίσιο συνεργασίας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Σήμερα επίσης, δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη φακέλου έργου κατασκευής κερκίδων και υποδομών εξυπηρετήσεων στη νότια πλευρά του ΔΑΚ που θα εναρμονίζονται με τα οικιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Ευάγγελος Σημανδράκος


Έναρξη των εργασιών για την εκπόνηση μελετών ανάπλασης της περιοχής του σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης. Το κόστος των μελετών ανέρχεται στα 565.676,24 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης. Στη σημερινή συνάντηση τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης και της ΑΝΚΟ όρισαν το πλαίσιο συνεργασίας για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Σήμερα επίσης, δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη φακέλου έργου κατασκευής κερκίδων και υποδομών εξυπηρετήσεων στη νότια πλευρά του ΔΑΚ που θα εναρμονίζονται με τα οικιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.


prlogos.gr