Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηρόδρομων.


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA:

εργάζεται για την οικονομικά βιώσιμη διαμόρφωση κοινών τεχνικών προτύπων καθώς και μέτρων και στόχων για την ασφάλεια σε συνεργασία με τις υπηρεσίες σιδηροδρόμων, τις εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους φορείς.
εκπονεί εκθέσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην ΕΕ.
ηγείται των εργασιών για την καθιέρωση ομοιόμορφων προτύπων σηματοδότησης σε όλη την Ευρώπη.

Η έδρα του ERA βρίσκεται στην πόλη Valenciennes, (1 ώρα από τις Βρυξέλλες και 2 από το Παρίσι) και οι εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή διεθνών συσκέψεων και συνεδρίων στη Lille.

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (SERA), σας καλεί να βοηθήσετε στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του. Θα συμμετέχετε σε πραγματικά έργα που σχετίζονται με το προφίλ σας, μαζί με τους καλύτερους επαγγελματίες σε ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον που θα σας προσφέρει πολλά ερεθίσματα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (τουλάχιστον 3 έτη σπουδών), με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης γλώσσας (για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ). Υπάρχουν επίσης, θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές.

Διάρκεια: 3-5 μήνες 
Μηνιαίο Επίδομα: 1,299,89€
Προθεσμία: 31 Μαΐου 2020 (με έναρξη πρακτικής τον Σεπτέμβριο)
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

eduguide.gr