Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ισχύουν όταν ταξιδεύετε σιδηροδρομικά εντός της ΕΕ και κατά κανόνα ισχύουν σε όλα τα σιδηροδρομικά ταξίδια και τις υπηρεσίες.


Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορούν να ισχύουν για αστικές, προαστιακές ή περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές καθώς και για εσωτερικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων ή διεθνείς γραμμές με αφετηρία ή προορισμό εκτός της ΕΕ. Ελέγξτε πριν κάνετε κράτηση του σιδηροδρομικού ταξιδιού σας.

Όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, η σιδηροδρομική εταιρεία ή ο πωλητής εισιτηρίων πρέπει να σας παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με:
τους γενικούς όρους που ισχύουν για το ταξίδι σας
το ωράριο και τους όρους των χαμηλότερων χρεώσεων και του χρονικά συντομότερου ταξιδιού
την προσπελασιμότητα, τους όρους πρόσβασης και την ύπαρξη επί της αμαξοστοιχίας διευκολύνσεων για άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα
τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες επί της αμαξοστοιχίας
τις διαδικασίες αναζήτησης απολεσθεισών αποσκευών
τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων/καταγγελιών

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η σιδηροδρομική εταιρεία πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας, τις καθυστερήσεις, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας και τις υπηρεσίες σύνδεσης. Εάν το δρομολόγιό σας καθυστερήσει ή ακυρωθεί, η σιδηροδρομική εταιρεία πρέπει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

europa.eu
Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης