Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Αυτό είναι το έντυπο για την μετακίνηση των εργαζομένων στον ΟΣΕ.