Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Ο ΟΑΣΑ Παραχωρεί Λεωφορειακές Γραμμές Στα ΚΤΕΛ Αττικής.

Τη δυνατότητα να παραχωρεί γραμμές του σε ιδιώτες, και πιο συγκεκριμένα στα ΚΤΕΛ Αττικής, έως και για δύο χρόνια, θα έχει ο ΟΑΣΑ μετά την ψήφιση σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια το οποίο κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.
Η σχετική τροπολογία αναφέρει ότι «σε περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Αθήνα) και ΟΣΕΘ (Θεσσαλονίκη), επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ ή από τους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών». Τα δρομολόγια προτείνονται από τον ΟΑΣΑ ή τον ΟΣΕΘ και εγκρίνονται με απόφαση του υπουργού Υποδομών».

Η δυνατότητα να παραχωρούνται κρατικές οδικές γραμμές συγκοινωνίας σε εταιρείες ΚΤΕΛ είχε ψηφιστεί το 2018 πό την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η ΝΔ το είχε καταψηφίσει. Αν εφαρμοστεί και στην Αθήνα, τα ΚΤΕΛ Αττικής θα μπορούσαν να εκτελούν δρομολόγια προς απομακρυσμένες περιοχές όπως η Ραφήνα, η Σαρωνίδα, ο Μαραθλωνας, η Μάνδρα, η Νέα Μάκρη κλπ., λύνοντας και το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων που αναγκάζει τον ΟΑΣΑ να περιορίζει τη συχνότητα των δρομολογίων και να συγχωνεύει γραμμές και διαδρομές.

Όπως προλέπει η σχετική διάταξη, ο χρόνος ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ενώ δίνεται η δυνατότητα «υπεκμίσθωσης μέρους των ανατιθέμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και σε άλλα ΚΤΕΛ περιφερειακών ενοτήτων, σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του οικείου ΚΤΕΛ. Οι αναθέσεις αυτές θα γίνονται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ και των υποψήφιων παρόχων ενώ θα απαιτείται και έγκριση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική στα ΚΤΕΛ

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, όπως και το 2018, η διάταξη για την υποχρέωση των εταιρειών ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλονίκης να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, εντός 4 μηνών από την ψήφιση του νόμου, τα οποία θα πρέπει να είναι συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ. Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα ΚΤΕΛ έχουν ξεκινήσει, ωστόσο το ενδεχόμενο ολοκλήρωσής τους μέσα σε τέσσερις μήνες δεν είναι εξαιρετικά πιθανό. Στην Αττική πάντως, όπου λειτουργεί ήδη σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η διαδικασία αναμένεται να «τρέξει» πιο γρήγορα και για τα ΚΤΕΛ, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη όπου έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου τόσο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, όσο και στο μετρό το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2023.
Σύμφωνα με το μοντέλο της Θεσσαλονίκης, οι ιδιώτες των ΚΤΕΛ με δικές του δαπάνες αναλαμβάνουν την εγκατάσταση του εξοπλισμού για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σύστημα τηλεματικής για τον εντοπισμό των λεωφορείων και τα μηχανήματα επικύρωσης εισιτηρίων. Η σύμβαση προβλέπει την καταβολή 4,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στα ΚΤΕΛ, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρήσουν αμετάβλητη την τιμή του εισιτηρίου σε ένα ευρώ και να διατηρήσουν την ίδια τιμολογιακή πολιτική σε ό,τι αφορά τις κάρτες, τα μειωμένα εισιτήρια, τις κατηγορίες δωρεάν μετακίνησης κλπ.

Ισίδωρος Ρούσσος
athina984.gr