Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Την Παρασκευή  24 Ιανουαρίου και ώρα 15:00, στα γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον. -Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Μη Αξιοποιήσιμου από τον ΟΣΕ υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής/Κεντρικής και Νότιας Ελλάδος /Τμήμα Λαμίας, (ΔΙΣ ΥΓ /ΥΓΚΝΕ/Τ ΑΑΜ 

2ον. -Υπόγεια διέλευση αγωγών λιμένος από την υφιστάμενη σιδ/κή γραμμή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 

3ον. -Μεταβολή κατάστασης Ισοπέδων Διαβάσεων παλαιάς αποκομμένης μονής γραμμής Διανοκλαδίου - Δομοκού και έγκριση τοποθέτησης ΑΣΙΔ σε αφύλακτες (Α1) Ισόπεδες Διαβάσεις της γραμμής Διανοκλαδίου - Στυλίδας (Λ-Σ). 

4ον. -Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους, συνεπεία εκτάκτων αναγκών 

5ον. -Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού ΟΣΕ έτους 2020. 

και 6ον. -Ορισμός εκπροσώπων του ΟΣΕ για τις διαπραγματεύσεις με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών(ΠΟΣ).