Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΟΣΕ: Τι δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι για τις 160 προσλήψεις.

Ελάχιστοι υποψήφιοι διαθέτουν εμπειρία "φύλακα ισόπεδων διαβάσεων"

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κυμαίνονται μεταξύ 2-3.000. Ο ακριβής αριθμός θα βεβαιωθεί στα μέσα της προσεχούς εβδομάδας.

Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των φακέλων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία καταμερισμού των αιτήσεων ανά νομό. "Βάλαμε τις αιτήσεις στου φακέλους με τα κορδόνια" μας είπαν χαρακτηριστικά
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε 280 φακέλους έδειξε ότι μόνο τρεις υποψήφιοι είχαν την (απαιτούμενη) εμπειρία "φύλακα ισόπεδων διαβάσεων"
Σημαντικός αριθμός φακέλων περιείχε βεβαίωση ανεργίας προγενέστερη των πέντε τελευταίων ημερών. Σε αυτή την περίπτωση ακυρώνονται τα μόρια που απορρέουν από το συγκεκριμένοι κριτήριο
Καταγράφηκε η περίπτωση υποψηφίου που είχε καταθέσει έγγραφα κοινωνικών ιδιοτήτων, που απέδιδαν 600 μόρια, αλλά τα σημείωσε με λάθος τρόπο στο έντυπο της αίτησης. Αποτέλεσμα: Έχασε 600 μόρια

workenter