Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Αυτό το μουσειακό βαγόνι ήταν τυχερό…Το μουσειακό βαγόνι της φωτογραφίας μας βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του συγκροτήματος του κέντρου διασκεδάσεως "Μύλος" νότια του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. 
Δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες διαδικασίες παραχωρήθηκε το βαγόνι στο συγκρότημα "Μύλος",  αλλά εκείνο που σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι αυτό το βαγόνι αν δεν ήταν εδώ, ίσως είχε την ίδια τύχη των βαγονιών που καταστράφηκαν από πυρκαγιά στο σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης. 

Αν δίνονταν με παραχώρηση περισσότερα μουσειακά βαγόνια, κατά την άποψη μας, ίσως να γλιτώναμε μερικά από αυτά… 


Χρήστος Γιαννακίδης