Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Μηχάνημα σιδηροδρομικών έργων υπό κάλυψη…Το παροπλισμένο μηχάνημα σιδηροδρομικών έργων, που βρίσκεται κοντά στην σιδηροδρομική διάβαση Ζαναέ, έχει καλυφτεί από δένδρα και αναρριχώμενα αγριολούλουδα. 

Κάτω από αυτή την κάλυψη γίνεται λιγότερη εμφανής η παρουσία του στα ματιά των …περαστικών… 

Χ.Γ.