Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά των συναδέλφων στις Δημόσιες Αστικές και Σιδηροδρομικές Συγκοινωνίες αλλά και σε όλα τα παιδιά που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Μια νέα σελίδα εξέλιξης ανοίγει στην ζωή τους. 

ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ Σ.Ε.Τ.