Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Μετρό: Ανεβαίνει ο λογαριασμός; Προειδοποιεί ο ανάδοχος.


Για πρόσθετες οικονομικές διεκδικήσεις προειδοποιεί την Αττικό Μετρό Α.Ε. , ο ανάδοχος της βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς στην τελευταία επιστολή που έστειλε με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2019, αναφέρεται σε «υπερημερία του Κυρίου του Έργου» που προκαλεί «θετικές ζημίες».

«Η Κοινοπραξία», επισημαίνει στην εν λόγω επιστολή (έχουν προηγηθεί άλλες) «την επί μακρόν και αδικαιολόγητη παράλειψη της ΑΜ, με αποκλειστική ευθύνη της, να προβεί σε σχολιασμό/έγκριση μελετών του έργου, οι οποίες έχουν υποβληθεί από μέρους μας προσηκόντως, και ειδικά των μελετών που αφορούν σε δραστηριότητες που επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή».

Η Κοινοπραξία, όπως παρακάτω σημειώνεται, επιφυλάσσεται «όχι μόνο για τις επιπτώσεις των εν λόγω καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα, αλλά και για τις οικονομικές συνέπειες «υποβάλλοντας με την (7η, 4/4/2018) σχετική επιστολή της έγγραφη όχληση για θετικές ζημίες λόγω υπερημερίας του ΚτΕ».

Όσο για το τι σημαίνει «υπηρημερία κυρίου του έργου», την απάντηση δίνει ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων που λέει «ότι αν ο ΚτΕ καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση μετά από την επίδοση έγγραφης όχλησης».

Αυτό που επισημαίνεται από πλευράς αναδόχου είναι, ότι οι μελέτες μένουν για μήνες επί μηνών στην Αττικό Μετρό, χωρίς είτε να εγκριθούν, είτε να ζητηθούν τροποποιήσεις, προξενώντας έτσι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. και συγκεκριμένα ο πρόεδρος καθ. Γιάννης Μυλόπουλος, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των μελετών που πρέπει να εξετασθούν και στην συνέχεια να εγκριθούν είναι τεράστιος και πως η Α.Μ. έχει υποχρέωση να δίνει μεγάλη προσοχή σε θέματα ασφαλείας όπως και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Η έγκριση των μελετών δεν είναι μία τυπική διαδικασία, συμπλήρωσε ο κ. Μυλόπουλος, οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις και ώριμες για να εγκριθούν, ενώ υπογράμμισε ότι δεν είναι τυχαίος, ο προεκλογικός χρόνος, που ο ανάδοχος ασκεί πιέσεις, μέσω των επιστολών αυτών.

Όπως και να έχει το πράγμα, όλα δείχνουν ότι η κοινοπραξία της Βασικής Γραμμής, θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης μελετών, κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, για μελέτες πάλι, κατά την περίοδο 2008-2009. Οι αποζημιώσεις βεβαίως δόθηκαν πολύ αργότερα και αφού βγήκαν οι αποφάσεις των διαιτητικών δικαστηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της διαιτησίας η Κοινοπραξία έλαβε αποζημιώσεις της τάξης των 230 εκατ. ευρώ, όταν βεβαίως οι απαιτήσεις ήταν πολύ υψηλότερες αφού προσέγγιζαν το 1 δις. ευρώ.

Ο σταθμός Βενιζέλου

Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί η υπόθεση του σταθμού «Βενιζέλου», ο οποίος πλέον πρόκειται να κατασκευαστεί με τις αρχαιότητες in situ. Oι οριστικές μελέτης Φάση Α’ έχουν εγκριθεί αλλά ακόμη δεν έχει υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση και δεν έχει δοθεί εντολή κατασκευής και φυσικά δεν έχει γίνει η μελέτη εφαρμογής.

Στη φάση αυτή δεν είναι γνωστό το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αλλαγή στον τρόπο κατασκευής του σταθμού. Θα πρέπει να γίνει προμέτρηση αλλά μία αρχική εκτίμηση τοποθετεί το επιπλέον κόστος στα 35 εκατ. ευρώ και πλέον. Σημειώνεται ότι το μέσο κόστος ενός σταθμού του μετρό, στη Βασική Γραμμή, είναι περί τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ της επέκτασης προς Καλαμαριά κοντά στα 14 εκατ. ευρώ.

Άννη Καρολίδου
grtimes.gr