Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

"Μετρό-ντας την Ιστορία της Θεσσαλονίκης" ένα λεύκωμα με την πορεία του έργου του μετρό.


Το βιβλίο “Μετρό-ντας την Ιστορία της Θεσσαλονίκης” παρουσιάζει η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019 στις 12:00μ.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22).
Το βιβλίο παοτελεί μια συν-έκδοση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών – ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Στον τόμο μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό παρουσιάζονται αφενός τα εργοτάξια και οι υπό κατασκευήν σταθμοί του ΜΕΤΡΟ και αφετέρου τα αρχαιολογικά ευρήματα ανά σταθμό, κινητά και ακίνητα. Στον τόμο περιλαμβάνονται επίσης και κείμενα, στα οποία δίνονται σημαντικές πληροφορίες για τα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ανασκαφές των σταθμών, στοιχεία για το τεχνικό έργο, καθώς και θέματα που αφορούν στη διαχείριση του έργου σε σχέση και με τις αρχαιότητες.

Για την έκδοση θα μιλήσουν οι:

1) Δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού,

2) Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

3) Δρ Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού.

thestival.gr