Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Τα κάλαντα έψαλε στον Πρόεδρο του ΟΣΕ Γ. Κακουλάκη, η χορωδία του Οργανισμού. Δείτε εικόνες.