Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Κομψάτος: 1998 – 2018… η μελέτη, της μελέτης, ω μελέτη!

Το ιστορικό δυο γεφυρών.


Τον Σεπτέμβριο του 2017 η οδική γέφυρα του ποταμού Κομψάτου κατέρρευσε σαν χάρτινη.

Η μελέτη για την αποκατάστασή της αρχικά ανατέθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ΤΕΕ Θράκης, αλλά η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων ακυρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Κατόπιν αυτού, στις αρχές του τρέχοντος μήνα προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο. Η προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2018, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου – Ιάσμου». Η μελέτη αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλών στον ποταμό Κομψάτο, έργο που θα συμβάλει στην προστασία από τον κίνδυνο υποσκαφής των βάθρων της οδικής αλλά και της σιδηροδρομικής γέφυρας.

Ωστόσο, η κατασκευή του αναβαθμού μετατίθεται στο αόριστο μέλλον, μιας και στις 16 Νοεμβρίου 2018 η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ακυρώθηκε ως μη νόμιμη από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις δύο τελευταίες αποφάσεις περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το χρονικό της συζήτησης γύρω από την κατασκευή αναβαθμού, που ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την κατάρρευση της οδικής γέφυρας του Κομψάτου.

Στοιχείο 1ο: Το 1998 είχε εκπονηθεί για λογαριασμό του ΟΣΕ μελέτη με τίτλο«Διευθέτηση ποταμού Κομψάτου, αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία στην περιοχή της σιδηροδρομικής γέφυρας». Σε αυτήν είχε προβλεφθεί η κατασκευή χαλινού – αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλών, σε απόσταση πενήντα μέτρων περίπου κατάντη της σιδηροδρομικής γέφυρας, σαν προτεινόμενη λύση για την αντιμετώπιση της συνεχώς επιδεινούμενης ταπείνωσης της κοίτης του ποταμού Κομψάτου.

Στοιχείο 2ο: Το 2009 ανατέθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου – Ιάσμου». Αντικείμενο της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του ποταμού Κομψάτου στην εξεταζόμενη θέση, και να μελετηθούν οι απαιτούμενες διευθετήσεις για την προστασία της κοίτης και των βάθρων, τόσο της οδικής όσο και της σιδηροδρομικής γέφυρας.

Στοιχείο 3ο: Εννέα χρόνια μετά, κι ενώ σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η ανωτέρω μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (του 2009).

Εν τέλει, παρ’ όλες τις μελέτες που έγιναν ή δεν έγιναν, η κατασκευή αναβαθμού στον ποταμό Κομψάτο δεν δρομολογήθηκε ούτε το 1998, ούτε το 2009, ούτε κατόπιν της πτώσης της γέφυρας το 2018…

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.


inkomotini.news