Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

86 άτομα προσωπικό, κυρίως, από την ΕΕΣΣΤΥ και την Εγνατία Οδό μεταφέρονται στον ΟΣΕ.


«Ανάσα» για τον ΟΣΕ, καθώς ενισχύεται με 86 άτομα προσωπικό, τα οποία προέρχονται κυρίως από την ΕΕΣΣΤΥ και την Εγνατία Οδό.

Ο ΟΣΕ, τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνει σημαντική συρρίκνωση προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Το μεταφερόμενο προσωπικό θα καταταχθεί σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης, με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του.

metaforespress.gr