Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Δραστηριοποίηση δεύτερης ρουμανικής σιδηροδρομικής εταιρίας στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Η εταιρία TEF LOGISTICA FEROVIARA S.R.L. εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα με υποκατάστημα και κοινοποίησε στη ΡΑΣ την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική άδεια με αριθμό RO0120160002, δηλώνοντας την πρόθεσή της να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή για εκτέλεση εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Η TEF LOGISTICA FEROVIARA S.R.L.-Ελληνικό Υποκατάστημα, εκτιμά ότι, με τη λήψη και του Πιστοποιητικού Ασφαλείας από τη ΡΑΣ, θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2019.

Η TEF LOGISTICA FEROVIARA S.R.L.-Ελληνικό Υποκατάστημα, αποτελεί τη δεύτερη ρουμανική εταιρία που αποφασίζει να επενδύσει στη δυναμική που παρουσιάζει η αγορά των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.

ΡΑΣ