Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Μετρό: διαγωνισμός για πρόδρομα έργα στη γραμμή 4.


Η «Αττικό Μετρό» προκήρυξε διαγωνισμό για τις «πρόδρομες εργασίες» της γραμμής 4 του μετρό. Στόχος είναι αρχαιολογικές εργασίες και μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφελείας να προηγηθούν, ώστε να μην καθυστερήσουν το κυρίως κατασκευαστικό έργο. 

Το όφελος, βέβαια, θα ήταν σημαντικότερο αν ο διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες είχε προκηρυχθεί παράλληλα με τον κύριο διαγωνισμό και όχι πάνω από ένα έτος αργότερα.

Η δυνατότητα δημοπράτησης των λεγόμενων «πρόδρομων» εργασιών σε μεγάλα έργα προβλέφθηκε στον νέο νόμο για τα δημόσια έργα (4412/16) και είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί στην πράξη. Το έργο, προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ), έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είναι προς ένταξη στο ΕΣΠΑ (μάλιστα, ορίζεται ότι η σύμβαση δεν θα υπογραφεί πριν αυτό να συμβεί), ενώ η συμβολή του Δημοσίου θα καλυφθεί μέσω δανείου από την ΕΤΕπ. Η υποβολή προσφορών θα γίνει στις 23 Ιουλίου και τέσσερις ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των προσφορών.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει ουσιαστικά να προετοιμάσει το έδαφος, ώστε να «τρέξει» απρόσκοπτα το κυρίως έργο. Ως κύριο πεδίο δράσης θα έχει τις θέσεις των 15 σταθμών της γραμμής και τα 9 φρέατα (ενδιάμεσα ή τερματικά). Το έργο ξεκινά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις θέσεις αυτές, τη λήψη των απαραίτητων αδειών, την περίφραξη των εργοταξιακών χώρων, την αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των «κινητών» (στύλοι, στάσεις λεωφορείων και εκδοτήρια εισιτηρίων, περίπτερα, προτομές, αγάλματα, σιντριβάνια, παγκάκια, πυροσβεστικοί κρουνοί κ.λπ.). Στη συνέχεια, ακολουθούν οι δοκιμαστικές τομές στα σημεία που θα υποδειχθούν από την αρχαιολογική υπηρεσία, οι αρχαιολογικές ανασκαφές (αν χρειαστεί η απόσπαση των αρχαιοτήτων που θα βρεθούν) και τέλος η μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφελείας. Να σημειωθεί ότι, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εργολάβος εκτελεί όλες τις εργασίες μετακίνησης υδραυλικών δικτύων, της σηματοδότησης και του δημοτικού φωτισμού, ενώ για τα υπόλοιπα (λ.χ. μετακίνηση δικτύων φυσικού αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΗΛΠΑΠ) πραγματοποιεί μόνο τις εκσκαφές και επιχώσεις. Η διάρκεια των εργασιών είναι 30 μήνες.


Το όφελος από τον διαχωρισμό των αρχαιολογικών ανασκαφών και της μετακίνησης των δικτύων κοινής ωφελείας είναι προφανές. Θα ήταν όμως αποτελεσματικότερο αν ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί παράλληλα με εκείνον του κυρίως έργου (Απρίλιος 2017) και όχι περισσότερο από ένα έτος αργότερα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόδρομες και κύριες εργασίες να συμπέσουν (λ.χ. στο ενδεχόμενο ενός σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος) και αυτό να επηρεάσει τον προγραμματισμό του έργου.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
Πηγή: kathimerini.gr