Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΟΑΣΘ. Διανομή Καρτών στα Σωματεία.

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. υπενθυμίζεται ότι έχει ξεκινήσει η διανομή καρτών απεριορίστων διαδρομών μηνός Ιουνίου 2018 στα εργατικά συνδικάτα/σωματεία του Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται μηνιαία κουπόνια απεριορίστων διαδρομών με έκπτωση 20% για τα μέλη τους, από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. (Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, 1ος όροφος). 
Δεν πραγματοποιείται πλέον η διανομή των ανωτέρω μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσω του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Οι εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων/σωματείων προκειμένου να προμηθευτούν τις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών των μελών τους θα πρέπει να προσκομίσουν:

Το καταστατικό λειτουργίας του σωματείου (εφόσον δεν το έχουν ήδη καταθέσει).
Μηνιαίως, ονομαστική κατάσταση των ενδιαφερομένων μελών αγοράς κουπονιών στην οποία υποχρεωτικά θα αναγράφονται ο Αριθμό Μητρώου μέλους στο σωματείο καθώς και ο Α.Μ. στελέχους του Ο.Α.Σ.Θ.
Το ακριβές αντίτιμο των αιτουμένων καρτών. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι Διοικήσεις των Σωματείων μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 981142, 2310 981144 και 23100981244 καθώς και στην ηλεκτρονικές διευθύνσεις : papavas@oasth.gr ή/και dde2@oasth.gr