Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Παρουσία της ΡΑΣ κατά την πρώτη επιβίβαση-μετακίνηση επιβάτη ΑμεΑ με τη χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος.

Το Σάββατο 26/5/2018 στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών παρουσία του αντιπροέδρου της ΡΑΣ έλαβε χώρα η πρώτη επιβίβαση-μετακίνηση επιβάτη ΑμεΑ με τη χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού του σταθμού.
Η ΡΑΣ ως φορέας υπεύθυνος για την τήρησης της εφαρμογή του ΕΚ 1371/2007 συνεχίζει τους ελέγχους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία / μειωμένη κινητικότητα.

Πηγή: ras-el.gr