Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά σε ανάταξη 24 μονάδων τροχαίου υλικού. Διαγωνισμός 7 εκατ. ευρώ.

Διαγωνισμό για την επαναφορά, σε λειτουργική κατάσταση, 24 μονάδων τροχαίου υλικού προκήρυξε η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Ιουλίου, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες. Οι μηχανές που θα αναταχθούν είναι των εταιρειών ADtranz, Siemens, M.L.W και Stadler.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην ανάταξη, ανακατασκευή και επισκευή των μονάδων τροχαίου υλικού, εφαρμόζοντας όλες τις καθιερωμένες διαδικασίες ποιότητας, ώστε κάθε όχημα να επανέλθει σε κανονική λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του και τους εκάστοτε ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς.

Η ανάταξη, η ανακατασκευή και η επισκευή θα περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες και ελέγχους που ορίζονται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε τύπου τροχαίου υλικού.

Συντάκτης: Φώτης Φωτεινός
Πηγή :metaforespress.gr