Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ερχονται άμεσα αλλαγές διοικήσεων σε ΔΕΚΟ του υπ. Υποδομών.

Αρχίζουν οι αλλαγές διοικήσεων στις ΔΕΚΟ που πέρασαν στο υπερταμείο. Οι πιέσεις για τα ΕΛΤΑ και τα σενάρια για ΔΕΗ. Από κόσκινο και τα επιχειρησιακά σχέδια που κατέθεσαν οι διοικήσεις. Οι προτεραιότητες.

Από τις ΔΕΚΟ που εποπτεύει το υπουργείο Υποδομών αναμένεται να ξεκινήσουν οι αλλαγές διοικήσεων, σε συνέχεια της μεταβίβασης των μετοχών τους στο υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ ΑΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά για ορισμένες από τις ΔΕΚΟ του τομέα μεταφορών και επικοινωνιών, όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία(ΕΛΤΑ), ασκούνται πιέσεις για αντικατάσταση διοικήσεων και από τους δανειστές, καθώς ελάχιστα έχουν γίνει για τη βελτίωση της τραγικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρώτες αποφάσεις για αλλαγές διοικήσεων αναμένονται μέχρι το τέλος Μαΐου. Αντίθετα προς τα πίσω πάνε κάποιες άλλες μεταβολές σε διοικήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομαλότερη διαδοχή. Για παράδειγμα, ασκούνται πιέσεις ακόμα και για την αλλαγή του επικεφαλής της  ΔΕΗ -2,39% Μανόλη Παναγιωτάκη, η θητεία του οποίου έληξε στις αρχές Απριλίου και ανανεώθηκε προ ημερών μέχρι την τακτική γενική συνέλευση της επιχείρησης.

Μέχρι το τέλος Μαΐου θα εξεταστεί, επίσης, αν συμβαδίζουν με τους στόχους που είχε καθορίσει η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, τα επιχειρησιακά σχέδια των ΔΕΚΟ που ελέγχει. Η προθεσμία για την κατάθεση των business plans έληξε, πάντως, τη Δευτέρα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μελετηθούν και θα συμφωνηθούν οι ποσοτικοί και άλλοι στόχοι που περιλαμβάνουν.

Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπάγονται οι «Άμεσες Θυγατρικές», που είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ, στο οποίο το υπερταμείο έχει περιορισμένες εξουσίες), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Επίσης, από 01.01.2018, υπάγονται οι λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που αφορούν τις συμμετοχές του δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔEH, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ (οι δύο τελευταίες είναι οι κεντρικές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης), Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Εταιρεία, εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Προ ημερών, όταν παρουσιάστηκε και το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, επισημάνθηκε πως βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διοίκησης είναι, μεταξύ άλλων, η «τήρηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εποπτεία και τη διαφάνεια σε επίπεδο αναφορών και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης και της καλής λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων», «η τροποποίηση των Καταστατικών των Δημόσιων Επιχειρήσεων που μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ προς εναρμόνιση με τον κ.ν. 2190/1920», ο «καθορισμός στρατηγικών στόχων στις διοικήσεις των θυγατρικών και θέσπιση κατάλληλων γραμμών επικοινωνίας και αναφορών», η «σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων για τα ΔΣ των θυγατρικών και αξιολογήσεις των ΔΣ των θυγατρικών» και ο «καθορισμός των άμεσα εφικτών αποτελεσμάτων για συνεισφορά στη δημιουργία αξίας και την αύξηση των εσόδων για το δημόσιο».

Συντάκτης: Φώτης Κόλλιας
Πηγή: euro2day.gr