Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές για το 2018 από τους εργαζόμενους στα Τραμ.