Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΤΑΙΠΕΔ: Στα 3,44 δισ. ευρώ οι εισπράξεις το 2016- Ο απολογισμός των αποκρατικοποιήσεων.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Εισπράξεις ύψους 3,44 δισ. ευρώ πραγματοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τέλος του 2016, με τις βεβαιωμένες συναλλαγές να ανέρχονται στα 3,58 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό για το 2016, που αναρτήθηκε σήμερα το Ταμείο εμφάνισε ζημιές ύψους 1,175 εκατ. ευρώ, εμφάνισε στο α’ τρίμηνο του 2017 το ΤΑΙΠΕΔ, έναντι ζημιών 966.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα του Ταμείου, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, ανήλθαν σε 208.993 ευρώ, με τα λειτουργικά έξοδα να διαμορφώνονται σε 27.335 ευρώ.

Ταυτόχρονα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκε σε 19,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά το έτος χρήσης 2016, ολοκληρώθηκαν συναλλαγές, ύψους 447,7 εκατ. ευρώ, με το συσσωρευμένο ύψος των βεβαιωμένων συναλλαγών να ανέρχεται σε 3,58 δισ. ευρώ. Το ύψος των συσσωρευμένων εισπραχθέντων τιμημάτων, παράλληλα, διαμορφώθηκε σε 3,44 δισ. ευρώ.

Οι ζημιές για το έτος 2016, τέλος, ορίστηκαν σε 2,08 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,32 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα έσοδα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων

Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων στο α' τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τον απολογισμό του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και οι εξελίξεις μετά το πέρας του τριμήνου, έχουν ως εξής:

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

18/01/2017: Υπογράφτηκε μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. η σύμβαση πώλησης μετοχών αναφορικά με την πώληση του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, ενώ εκκρεμεί το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των €700 εκατ..

24/01/2017: Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των συμβούλων του και αιτήματος ενδιαφερόμενου επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2017.

Τουριστικοί Λιμένες

Μαρίνα Πύλου: Σε εξέλιξη βρίσκεται το 2ο στάδιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας της Πύλου για 40 έτη. Το Υπουργείο Τουρισμού συντάσσει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίσει τους νέους όρους δόμησης στη μαρίνα. Αναμένεται να υπάρξει άλλη μία μικρή παράταση για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών με καταληκτική ημερομηνία περί τον Οκτώβριο του 2017.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης:Τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκαν στη διάθεση των υποψηφίων επενδυτών τα τελικά σχέδια των συμβατικών κειμένων (Σύμβαση Πώλησης Μετοχών, Συμφωνία Μετόχων και Αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης) και οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα με ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών την 24η Μαρτίου 2017.

24/03/2017: Κατά την ημερομηνία αυτή υπεβλήθησαν τρεις δεσμευτικές προσφορές από α) International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), β) The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (με την τεχνική υποστήριξη του τρίτου DP World Limited και γ) την ένωση των εταιριών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS (με την τεχνική υποστήριξη των τρίτων μερών Malta Freeport Terminal Limited, Terminal des Flandres SAS και Somaport S.A.).

07/04/2017:Αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές και το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από τους τρεις επενδυτές την υποβολή Βελτιωμένης Οικονομικής Προσφοράς.
21/04/2017:Οι τρεις επενδυτές υπέβαλαν βελτιωμένη προσφορά.
24/04/2017: Αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές και διαπιστώθηκε ότι το ύψος των προσφορών δεν επέτρεπε τη διενέργεια επόμενης φάσης βελτιωμένων προσφορών. Την ίδια ημέρα το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την ένωση των εταιριών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS ως Πλειοδότη και την The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (με την τεχνική υποστήριξη του τρίτου DP World Limited) ως
Επιλαχών Πλειοδότη.

      Η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου

Η βελτιωμένη προσφορά του Πλειοδότη προβλέπει τίμημα €231,926 εκατ. Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε €1,1 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των €231,926 εκατ., υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €180 εκατ. τ ην επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΘ), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των €170 εκατ.

Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψ ητα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 4ο τρίμηνο 2017.

ΔΕΗ

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, η οποία προβλέπει πώληση του 25% του ΑΔΜΗΕ σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην κινεζική State Grid και εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ στο χρηματιστήριο.

02/01/2017 Έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ και εγκρίθηκε η σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών, η εισφορά σε αυτήν του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕH και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της (carve out).
13/04/2017: Ψηφίστηκε ο ν.4467/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του επί της Εταιρείας Συμμετοχών στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. άνευ ανταλλάγματος.
10/05/2017:Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στρατηγικού συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ, με αντικείμενο τη διερεύνηση των βέλτιστων τρόπων αξιοποίησης της συμμετοχής του στη ΔΕΗ

ΔΕΣΦΑ

16/03/2017: Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, σε υλοποίηση της υπ’ αρ.51/01.03.2017 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε:
τον τερματισμό του προηγούμενου διαγωνισμού πώλησης του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ,
να προχωρήσει σε νέο διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 31% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (ταυτόχρονα με το 35% των μετοχών, που κατέχουν τα ΕΛΠΕ), ενώ το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και
να προχωρήσει η διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. 

20/04/2017:Σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.
05/05/2017: Δημοσιεύθηκε η αντίστοιχη προκήρυξη για την πρόσληψη νομικού συμβούλου.
16/05/2017: Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
12/04/2017: Δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συντάξει στρατηγική μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης της μετοχικής του συμμετοχής στις δύο εταιρείες υδάτωνΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (ήτοι 11% στην ΕΥΔΑΠ και 24% στην ΕΥΑΘ).
ΟΤΕ
04/04/2017: Δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συνδράμει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την πώληση του 5% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, το οποίο μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Ελληνικό ΑΕ

Από 01/01/2017 μέχρι σήμερα είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους Επενδυτές, ένα Μνημονίου Συνεργασίας για το χειρισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων και λοιπών αρχαιοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

30/01/2017: Πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση και έγκριση από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ του Ελέγχου Συμβατότητας του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικό Αγίου Κοσμά, με τις προδιαγραφές του ν.4062/2012, τις απαιτήσεις της συμπληρωματικής σύμβασης και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης που ολοκληρώθηκε το 2014.

01/02/2017: Το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας γνωστοποιήθηκε στους Επενδυτές με επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ.

16/05/2017: Δημοσιεύτηκε η πράξη δασικού χαρακτηρισμού 37 στρ. στο Ελληνικό.

E-auction

Στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας e-auction VΙI) οι οποίοι διενεργήθηκαν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2016 μέσω της πλατφόρμας του www.e-publicrealestate.gr για τα κάτωθι ακίνητα έλαβαν χώρα τα εξής αποτελέσματα:
ΧΕΥ 9: Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 510.000€ και έλαβε προσφορά ποσού 640.000€
ΑΒΚ 222α – 222δ: Τέσσερα (4) αγροτεμάχια στο Νέο Μαρμαρά Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 2.070.000€ και έλαβε προσφορά ποσού 3.100.700€
ΑΒΚ 637: Ακίνητο επί της οδού Αριστομένους 11-13 στην Καλαμάτα Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 850.000€ και έλαβε προσφορά ποσού 1.050.000€.
ABK 407: Ακίνητο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 6 στο Ναύπλιο. Η Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας έληξε χωρίς κανείς από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές που είχαν προκριθεί να υποβάλει προσφορά.
ΧΕΥ 8: Σχετικά με τη μακροχρόνια μίσθωση (30 χρονιά ) του ακίνητου, υποβλήθηκε μια μόνον προσφορά, η οποία και ήταν μεγαλύτερη της ανεξάρτητης αποτίμησης, από το Δήμο Χαλανδρίου ο οποίος ανακηρύχθηκε ως πλειοδότης με προσφορά ποσού 28.530,34€/έτος ήτοι 2,377,53€/μήνα.
ΑΒΚ 3032: Αναφορικά με το ακίνητο επί των οδών Περικλέους 33 και Κτενά 14 ποσοστό ιδανικού μεριδίου 66%, ζητήθηκε βελτιωμένη προσφορά (ίση κατ ‘ελάχιστο με την ανεξάρτητη αποτίμηση) από τη μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία και συνεπώς ανακηρύχτηκε ως πλειοδότης με προσφορά ποσού 257.000€.
Για τα 3 ακίνητα στο Κουτσουνάρι του Ν. Λασιθίου Κρήτης (ΑΒΚ 45 & ΑΒΚ 46) δόθηκε νέα παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας (κατόπιν παρατάσεων της αρχικής προθεσμίας για τις 26/10/2016) με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς για τις 26 Απριλίου 2017. Εν συνεχεία και συμφώνως προς την από 16/05/2017 απόφαση του ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός για την πώληση των ως άνω ακινήτων κηρύχτηκε άγονος.
Για το ακίνητο στην Κοσκινού της Καλλιθέας Ρόδου (ΑΒΚ 1680 & ΑΒΚ 3178) δόθηκε νέα παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας (κατόπιν παρατάσεων της αρχικής προθεσμίας για τις 26/10/2016) με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς για τις 26/05/2017. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής δημοπράτησης στις 25/05/2017. Αναμένεται η ανάδειξη του πλειοδότη.

Λοιπά ακίνητα

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου, σε συνέχεια του υπ’ αρ. 26/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος ΕΣΧΑΔΑ και κατόπιν της συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το τροποποιημένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος παρουσιάστηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2015, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο συνεδριάσεις του ΚΣΔΑΔΠ στις 31.03 και στις 21.04, προκειμένου να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν νέα δεδομένα που προέκυψαν από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Με θετική εισήγηση του ΚΣΔΑΔΠ κατόπιν τρίτης συνεδρίασης στις 21 Μαΐου 2016, στις 07 Ιουνίου 2016 το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προωθήθηκε στο ΣτΕ προς επεξεργασία. Κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΣτΕ στις 12 Ιουλίου 2016, το Προεδρικό Διάταγμα εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στις 16 Αυγούστου 2016 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 14.09.2016 (ΑΑΠ 180).


Πηγή: iefimerida.gr